Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Wie is wie MR

De medezeggenschapraad bestaat uit zes leden, waarvan drie leden door en uit het personeel gekozen zijn en drie leden door en uit de ouders gekozen zijn. De huidige samenstelling is als volgt:

Oudergeleding:


Mijn naam is Suzanne Fasse-Borgharts, moeder van twee jongens, Rowan in groep 7 en Mathijs in groep 6. Als betrokken ouder en inwoner van Giesbeek vind ik het belangrijk mijn steentje bij te dragen. Zo heb ik mij eerder ingezet in de oudercommissie van (destijds) Humanitas en ben ik al jaren actief in het bestuur van Judokwai Giesbeek. Ik denk graag mee over de toekomst van onze school en natuurlijk onze kinderen, zeker gezien de uitdagingen waar de Paulusschool momenteel voor staat. Dit vraagt voor mij om actief en constructief handelen waarbij ik samenwerking en goede communicatie tussen school en ouders belangrijk vind. Met mijn achtergrond als ontwikkelingspsycholoog en werkervaring in diverse functies gerelateerd aan jeugd en management denk ik te kunnen bijdragen aan een sterke medezeggenschapsraad die verschil kan maken.


 (secretaris)

Voor degene die mij nog niet kennen: mijn naam is Aafke van Beersum, moeder van Linne (groep 8) en Saar (groep6). Ik ben opgegroeid en nog steeds woonachtig in Giesbeek. Heb ervaring in het primair onderwijs als leerkracht, intern begeleider en momenteel werkzaam als begeleider/coach van leerkrachten in opleiding en startende leerkrachten. Ik wil als MR lid mijn ervaring binnen andere scholen delen en daarmee een bijdrage leveren aan goed onderwijs en een goede organisatie op onze dorpsschool.


(Foto volgt nog)


Mijn naam is Liesbeth Zweers - ter Heerdt, getrouwd met Roy en moeder van Lucas in groep 6 en Fenne in groep 4. We wonen inmiddels 8 jaar in Giesbeek. Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond, ervaring als manager en coach en een aantal jaren een bijdrage mogen leveren in de oudercommissie van kinderopvang Humanitas voor de locatie Giesbeek.

 

Ik heb er zin in om met ingang van het schooljaar 2022/2023 plaats te nemen in de MR. Ik wil me graag inzetten om namens de ouders en met een frisse blik in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de school en daarmee een bijdrage te leveren aan goed onderwijs voor onze kinderen en een mooie toekomst voor de Paulusschool in Giesbeek. 

 

Open communicatie tussen school en ouders is erg belangrijk en vergt inspanning van beiden. Dus, mochten er onderwerpen spelen onder jullie als ouders waar de MR wellicht een rol in kan spelen, schroom dan niet om contact met mij/ons op te nemen

Personeelsgeleding

Joop Bakker

 (voorzitter)

Jitske de Jong

sandra en ik
Anita aan de Meulen