Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Schoolgids


Geachte lezer ,

Dit is de schoolgids van de Paulusschool. Deze gids is een concrete uitwerking van het  Schoolplan  van de Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek – Lathum e.o.

U vindt hierin uitgebreid beschreven  de gang van zaken op de Paulusschool. Enerzijds voor ouders die hun kind reeds bij ons op school hebben of overwegen hun kind op onze school te plaatsen en graag willen weten wat zij mogen verwachten. Anderzijds een gedegen vastlegging voor (nieuwe) leerkrachten, MR en bestuur. Daarnaast verantwoording naar de diverse instanties toe, zoals b.v. de rijksinspectie.

Uitgangspunten en de organisatie van ons onderwijs, de zorg voor kinderen en de resultaten van ons onderwijs komen hier aan de orde.

Gelet op de stijgende drukkosten en de groeiende mogelijkheden van digitale informatiedragers is er voor gekozen deze nieuwste versie niet meer in druk te laten verschijnen maar hem als digitaal bestand op de web-site van de Paulusschool te plaatsen en/of digitaal te sturen naar belangstellenden.   


Voor ouders die geen toegang hebben tot het digitale netwerk is er de mogelijkheid om bij de administratie van de Paulusschool een geprint exemplaar op te vragen. Naast deze schoolgids is op de site praktische, actuele informatie te vinden zoals schooltijden, gymtijden, vakanties, e.d.


Via de “Paulusinfo” worden ouders iedere twee weken op de hoogte gehouden van de actualiteiten gedurende het schooljaar. Mocht u meer informatie wensen of willen praten over uw kind, dan bent u van harte welkom. We stellen een goed contact en een goed overleg met u als ouders op prijs. We hopen ook dit jaar weer op een plezierige samenwerking.

  

Met vriendelijke groet,

Het team van de Paulusschool.Schoolgids 2023-2024