Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Resultaten eindtoets 2021

Giesbeek, 8 juni 2021 

Beste ouders, 

Onlangs kregen we de uitslag van de eindtoets van groep 8. De ouders en de leerlingen van groep 8 hebben de individuele uitslag per direct ontvangen. De totale schooluitslag is besproken in team en kort in de gezamenlijke vergadering van MR en RvT afgelopen donderdag. 

Sinds enkele jaren werken we met de eindtoets “Route8”. De minister van onderwijs stelt dat het schoolgemiddelde op deze toets voor een school op of boven de 206 moet liggen. En de verschillende onderdelen (leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen.) minimaal op 1 F niveau bij 96 % van de leerlingen, bij uitstroom naar het regulier vervolgonderwijs. 

Het landelijk gemiddelde van de scholen die meededen met “Route8” ligt op 208. 

Op onze school lag het gemiddelde op 212,9 ruim boven de norm en ook royaal boven het landelijk gemiddelde. De verschillende onderdelen (leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen.) lagen bij 100% van de leerlingen minimaal op 1 F niveau, bij uitstroom naar het regulier vervolgonderwijs. 

We hadden dit weliswaar ook verwacht maar het is toch fijn en een opluchting als de verwachting ook bewaarheid wordt. Dit is te danken aan de inzet van de leerlingen en hun ouders en last but not least het team. Dank daarvoor. 

Minister Slob heeft beslist dat i.v.m. corona de onderwijsinspectie de eindtoets niet mee gaat tellen bij beoordelingen. Dit om scholen te beschermen, maar in ons geval gaan we deze mooie scores toch inbrengen bij het inspectiebezoek dat in het najaar plaats gaat vinden. Voor ons wederom een bevestiging dat we de goede weg zijn ingeslagen na een vervelende periode. 

Met vriendelijke groet, 

Cees van Helvoirt