Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Paulusinfo

Agenda van de weken 46 en 47 van 12 t/m 23 november 2018.

Mededelingen:

Veiligheid op school 1, 2 en 3! De veiligheid op onze school kent vele aspecten. 1 Daarvan is verkeersveiligheid. Sinds de verplichte verplaatsing van het zebrapad is er door iedereen (o.a. brigadiers, ouders, kinderen, school, gemeente, politie) tijd en energie gestopt om het mogelijk te maken dat de kinderen veilig en overzichtelijk van en naar school kunnen komen. En hoewel school enkel verantwoordelijk is en slechts zeggenschap heeft tot het hek zijn er in overleg toch een aantal richtlijnen opgesteld. En met een positief resultaat. Vrijwel iedereen houdt er rekening mee dat kinderen vrij de school uit kunnen en overzicht hebben. Dit komt doordat we op de juiste plaats op de kinderen wachten, rekening met ze houden door voorzichtig te rijden en voorzichtig uit te parkeren.

Dat parkeren staat momenteel wat onder druk door de werkzaamheden aan het riool waardoor er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de omgeving van de school. Die bij het kerkhof zijn momenteel niet te gebruiken. Dit is niet op te lossen met regeltjes maar juist door gezond verstand, rekening houden met elkaar en verdraagzaamheid. Gelijk een mooie kans om de sociale veiligheid (2 uit de titel) voor onze kinderen te verhogen. Immers wat wij als volwassenen voordoen, doen onze kinderen na. Als wij als volwassenen allemaal samen onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar helpen om het voor onze kinderen veilig te houden. Denken in oplossingen, ook op de parkeerplaats. Dat positieve gedrag en op prettige wijze met elkaar omgaan nemen onze kinderen dan over.

Een heel andere vorm van veiligheid is de brandveiligheid (3) van de school als gebouw. Die is hoog. Het hele gebouw voldoet aan alle, ook de nieuwste, eisen. Qua goed handelen blijven we jaarlijks onze Bedrijfs HulpVerleners (BHV-ers) bijscholen en oefenen we. Dit vond o.a. gistermiddag plaats. Een zichtbare oefening was het blussen met diverse blusmiddelen. Onder enthousiaste aanmoedigingen van een aantal kinderen blusten de meesters en juffen diverse kleine brandjes op de speelplaats. De rest van de nascholing was minder zichtbaar maar zeker zo belangrijk: hoe juist te handelen bij een calamiteit. 

Tot slot een kleine aanpassing die u waarschijnlijk nooit in werking zult zien maar wel fijn is om te weten. Vanaf nu zit in iedere klassenmap ook een setje plattegronden en een rode en groene kaart die in geval van calamiteit het snel mogelijk maakt om te ontdekken of er na ontruiming achterblijvers in het gebouw zijn en waar ze dan kunnen zijn. Met vriendelijke groet,

Cees van Helvoirt

Sinterklaas en zijn pieten zetten dit jaar voet aan wal in Zaandijk. De goedheiligman zal daar op zaterdag 17 november 2018 rond 12.15 uur aanmeren bij de Zaanse Schans met zijn stoomboot, rechtstreeks te zien op tv. Ook dit jaar doet hij Giesbeek weer aan. Op 18 november zal hij om 14.00 uur aanmeren in de jachthaven aan de havendijk te Giesbeek. Van waaruit hij na een rondgang in een koets door het dorp, onder muzikale begeleiding van Fanfare korps St. Gregorius en drumfanfare Red & Black bij het Hof van Giesbeek aan zal komen. De zaal zal open zijn om 14.30 uur waar het feest voor de kinderen t/m groep 4 begint. Op woensdag 5 december bezoekt Sinterklaas met zijn Pieten onze school. I.v.m. het feestelijke programma die dag zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij, groep 5 t/m 8 is gewoon om 14.00 uur uit. De kinderen hoeven die dag geen 10-uurtje mee te nemen, de kinderen van de groepen 5 t/m 8 wel een lunch. 

Wij mogen meedoen aan het EUschoolfruit programma. Onze school krijgt van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. Dit betekent dat wij 3 dagen in de week groente of fruit eten zullen eten in de ochtendpauze. Lekker én gezond! De vaste groente en fruitdagen op onze school worden maandag, dinsdag en donderdag. Deze dagen hoeft u geen 10-uurtje aan uw kind(eren) mee te geven, op de woensdagen en vrijdagen wel.

Maandag 19 en donderdag 22 november 2018 worden de 10-minutengesprekken gehouden zonder rapport voorafgaand. Uitnodigingen om u hiervoor aan te melden zult u via uw kind(eren) ontvangen, de opgave voor deelname moet uiterlijk woensdag 14 november a.s. binnen zijn voor de te maken planning. 

Op woensdagmiddag 21 en 28 november en 5 december 2018 van 14.30 – 15.30 uur vinden voor de groepen 6 t/m 8 naschoolse sporten in de vorm van een gymles plaats in Sporthal de Panoven, Bingerdensedijk 2 te Giesbeek. Hierbij zullen verschillende sport- en spelactiviteiten aan bod komen. Thomas Demont, vanuit de Gelderse Sportfederatie werkzaam in de gemeente Duiven zal deze lessen verzorgen namens de gemeente Zevenaar. Deelname is gratis. De leerlingen die interesse hebben in deelname kunnen zich tot één week van tevoren aanmelden door een mailtje te sturen aan d.zweekhorst@zevenaar.nl 

Dinsdag 20 november 2018 wordt de fietsverlichtingscontrole voor alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 gehouden. Veiligheid in het verkeer is een belangrijk punt, dat steeds opnieuw de aandacht vraagt. Nu de “donkere” dagen weer begonnen zijn is een goede fietsverlichting noodzakelijk. Daarom wordt weer de fiets-verlichtingsactie voor de groepen 6 t/m 8 georganiseerd door VVN, afdeling Zevenaar. Uiteraard is het ook voor de jongere kinderen van belang dat de fietsverlichting in orde is, maar het is helaas niet mogelijk om alle groepen te controleren. Het verzoek aan u als ouder de fietsverlichting te controleren en indien nodig deze in orde te maken. Wij hopen dat iedereen aan deze actie meedoet en vragen daarom aan alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 om op dinsdag 20 november a.s. op de fiets naar school te komen. Kinderen waarvan de fietsverlichting in orde is, kunnen meeloten voor een nieuwe fiets. Onder de deelnemende scholen wordt een fiets verloot die beschikbaar is gesteld door de gezamenlijk rijwielhandelaren in Zevenaar. 

In week 46 mogen de groepen 3 t/m 8 een boerderijeducatie volgen op boerderij ‘de Genders” aan de Zwalmstraat. De gratis les wordt mede mogelijk gemaakt door ZuivelNL. Een echte koe melken met de hand, koeien voeren, beleef het met je groep, bewonder de nieuwe duurzame stal waar de koeien zelf bepalen wanneer ze gemolken willen worden, geborsteld, eten of luieren. Kom de kalfjes borstelen en geniet van de prachtige omgeving en mis niet de lekkere zuivelproeverij. In de les wordt met verschillende werkvormen gewerkt. De onderwerpen voeding, duurzaamheid en welzijn komen aan de orde. Houdt rekening met kleding op de dag van het boerderijbezoek van uw kind. Tip luidt: Graag hiervoor laarzen & gemakkelijke kleding aan die vies mag worden.

Agenda:

Maandag 12 november
De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
Start EUSchoolfruit.

Dinsdag 13 november
09.00 – 11.00 uur: Groep 5 van Juf Tanja volgt de boerderijles op boerderij ‘de Genders” aan de Zwalmstraat.
11.15 – 13.15 uur: Groep 6 met vandaag meester Hemmie volgt de boerderijles op boerderij ‘de Genders”. Zij nemen de eigen lunch mee naar de boerderij.

Woensdag 14 november
09.00 – 11.00 uur: Groep 3 van Juf Aukje volgt de boerderijles op boerderij ‘de Genders”.
11.15 – 13.15 uur: Groep 4 met vandaag juf Yvon volgt de boerderijles op boerderij ‘de Genders”. Zij nemen de eigen lunch mee naar de boerderij.

Donderdag 15 november
09.00 – 14.30 uur: Meester Cees naar éénpittersoverleg.
11.45 – 14.00 uur: Groep 8 met meester Joop volgt de boerderijles op boerderij ‘de Genders” aan de Zwalmstraat. Zij nemen de eigen lunch mee naar de boerderij en gaan op de fiets naar de boerderij, dus allemaal op de fiets naar school. De les duurt tot einde schooltijd, zij gaan daarom vanaf de boerderij naar huis.
14.30 – 16.00 uur: Themavergadering team: rapporten.

Vrijdag 16 november
09.00 – 11.00 uur: Groep 7 van meester Wouter volgt de boerderijles op boerderij ‘de Genders”.  11.15 – 13.15 uur: Groep 7/8 met vandaag juf Karin volgt de boerderijles op boerderij ‘de Genders”. Zij nemen de eigen lunch mee naar de boerderij.

Maandag 19 november
De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
In groep 7 en 8 wordt deze week veel aandacht besteed aan de Week van de Mediawijsheid, waarbij online gedrag en mediawijze vaardigheden aan de orde komen.
Vanaf 15.30 uur zijn er 10-minutengesprekken.

Dinsdag 20 november
Vandaag is de fietsverlichtingscontrole voor alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Allemaal jullie fiets meenemen!

Woensdag 21 november
Meester Cees naar vergadering Centrale Advies Groep (CAG) te Zevenaar.

Donderdag 22 november
08.30 uur: Vergadering Managementteam
Vanaf 15.30 uur zijn er 10-minutengesprekken.

Vrijdag 23 november: geen mededelingen.

Het team van de Paulusschool.


*wijzigingen voorbehouden.

   

klik op het logo hierboven om de laatste versie te downloaden