Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Paulusinfo

Agenda van de weken 41 en 43 van 7 t/m 25 oktober 2019. 

Mededelingen:
Er komt een nieuwe boom op het schoolplein! Tijdens de herfstvakantie worden de voorbereidingen getroffen door medewerkers van de gemeente Zevenaar voor het planten van een nieuwe boom op de plek van de oude kastanjeboom dat in november met een feestelijk tintje zal plaatsvinden. 

Goed nieuws! Wij hebben bericht ontvangen dat wij weer zijn ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020. Dat betekent, dat onze school gedurende 20 weken, van 11 november 2019 t/m 19 april 2020, drie gratis porties groente of fruit per leerling per week ontvangt. Dit betekent dat wij 3 dagen per week groente of fruit eten zullen eten in de ochtendpauze. Lekker én gezond! Wij krijgen nog te horen op welke dag wij de groente / het fruit geleverd krijgen. Zodra dit duidelijk is, zullen wij u informeren welke dagen de vaste groente en fruitdagen worden op school. 

De groepen 3 t/m 8 volgen een boerderijeducatie op Boerderij de Genders. Wilt u voor laarzen én gemakkelijke kleding die vies mag worden zorgen op de dag dat uw kind de boerderij bezoekt. Zie agenda. 

Begin week 41 komen de Sjors Sportief & Sjors Creatief boekjes voor de kinderen binnen. Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren sport en cultuur voor kinderen. Vaak gratis kunnen zij kennismaken met activiteiten zonder direct lid te worden. Vanaf woensdagmiddag 9 oktober (16:00 uur) kunnen de kinderen zich inschrijven voor verschillende activiteiten.

Agenda:

Maandag 7 oktober
De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret. 

 Dinsdag 8 oktober: geen mededelingen. 

Woensdag 9 oktober
Elke woensdag KRAANWATERDAG!
Juf Tanja afwezig i.v.m. scholing rekencoördinator, juf Rachelle (PON) in groep 5.
Vanaf 16:00 uur gaat Sjors Sportief & Sjors Creatief van start en kunnen de kinderen zich inschrijven voor verschillende activiteiten.

Donderdag 10 oktober
’s Ochtends Vergadering Managementteam.
14.45 – 18.45 uur: BHV (Levensreddend handelen) cursus voor de BHV-ers van de Paulusschool. Vrijdag 11 oktober
’s Middags is de finale van de voorleeswedstrijd in de culturele zaal: wie o wie wordt er dit jaar schoolkampioen voorlezen van de Paulusschool?

De herfstvakantie is van 14 t/m 18 oktober. Allemaal een fijne week toegewenst.

Maandag 21 oktober
Vandaag is de reguliere hoofdluiscontrole in alle groepen. Graag zo min mogelijk vlechtjes, staartjes, gel e.d. De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
08.30uur: Meester Cees naar overleg Centrale Advies Groep (CAG) te Zevenaar. 

Dinsdag 22 oktober 
10.00 – 12.15 uur: Groepen 8 bezoeken de Scheepswerf. 

Woensdag 23 oktober
Elke woensdag KRAANWATERDAG!
09-00 – 11.00 uur: Groep 5 van Juf Tanja volgt een boerderijeducatie “Belevend leren” op boerderij ‘de Genders” aan de Zwalmstraat. Graag hiervoor laarzen & gemakkelijke kleding aan die vies mag worden.
11.30 – 14.00 uur: Groep 7 van Juf Karin volgt een boerderijeducatie “Belevend leren” op boerderij ‘de Genders” aan de Zwalmstraat. Graag hiervoor laarzen & gemakkelijke kleding aan die vies mag worden. Zij gaan op de fiets naar de boerderij, dus allemaal op de fiets naar school. De les duurt tot einde schooltijd, zij gaan daarom vanaf de boerderij naar huis. 

 Donderdag 24 oktober
08.30 uur: Vergadering Managementteam.
09-00 – 11.00 uur: Groep 6 met juf Yinnie volgt een boerderijeducatie “Belevend leren” op boerderij ‘de Genders” aan de Zwalmstraat. Graag hiervoor laarzen & gemakkelijke kleding aan die vies mag worden.
11.30 – 14.00 uur: Groep 8 van meester Wouter volgt een boerderijeducatie “Belevend leren” op boerderij ‘de Genders” aan de Zwalmstraat. Graag hiervoor laarzen & gemakkelijke kleding aan die vies mag worden. Zij gaan op de fiets naar de boerderij, dus allemaal op de fiets naar school. De les duurt tot einde schooltijd, zij gaan daarom vanaf de boerderij naar huis.
16.45: Start DOC typecursus. 

Vrijdag 25 oktober
09-00 – 11.00 uur: Groep 3 van Juf Aukje volgt een boerderijeducatie “Belevend leren” op boerderij ‘de Genders” aan de Zwalmstraat. Graag hiervoor laarzen & gemakkelijke kleding aan die vies mag worden.
11.30 – 14.00 uur: Groep 8 van meester Joop volgt een boerderijeducatie “Belevend leren” op boerderij ‘de Genders” aan de Zwalmstraat. Graag hiervoor laarzen & gemakkelijke kleding aan die vies mag worden. Zij gaan op de fiets naar de boerderij, dus allemaal op de fiets naar school. De les duurt tot einde schooltijd, zij gaan daarom vanaf de boerderij naar huis.

Belangrijke informatie voor het schooljaar 2019-2020 om te bewaren:

Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020:
GIESE KERMISDAGEN: 02-09-2019 en 03-09-2019
HERFSTVAKANTIE: 14-10-2019 t/m 18-10-2019
KERSTVAKANTIE: 23-12-2019 t/m 03-01-2020
VOORJAARSVAKANTIE: 24-02-2020 t/m 28-02-2020
GOEDE VRIJDAG 10-04-2020
PASEN, 2E PAASDAG: 13-04-2020
MEIVAKANTIE: 27-04-2020 t/m 08-05-2020
HEMELVAART: 21-05-2020 en 22-05-2020
PINKSTEREN: 01-06-2020
ZOMERVAKANTIE: 13-07-2020 t/m 21-08-2020

De groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt:
Groep 1/2 : juf Claudia ( ma t/m do) en juf Lea (vrijdag)
Groep 1/2 : juf Lea (ma, di, do) en juf Patricia (woe, vrij).
Groep 3 : juf Aukje Extra ondersteuning en verrijking in groep 1,2 en 3 iedere donderdag is nog vacant.
Groep 4 : juf Anita (ma, di,) en juf Eva (woe, do, vrij)
Groep 5 : juf Tanja Extra ondersteuning en verrijking in groep 4 en 5 een dag in de week is nog vacant.
Groep 6 : meester Hemmie (ma, di) en juf YinNie (wo, do, vrij)
Groep 7 : juf Jitske (ma, di, do) en juf Karin (woe, vrij)
Groep 8 : meester Joop
Groep 8 : meester Wouter
Extra ondersteuning en verrijking in groep 6, 7 en 8 een dag in de week door meester Hemmie.
Extra ondersteuning bewegingsonderwijs en gezonde leefstijl op maandag, woensdag en donderdag door gymdocent juf Inge. (Meester Pim gedurende haar zwangerschapsverlof.)

De schooltijden voor schooljaar 2019-2020 met een continurooster:
De inloop ziet er als volgt uit:
8.15 – 8.20 uur. Inloop, welkom kinderen.
8.20 uur. Start lessen in bijzijn ouders.
8.30 uur. Ouders gaan de klas uit.  

Voor de groepen 1 t/m 3:
Maandag t/m donderdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)
Vrijdag : 08.20 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.15 uur)
Voor de groepen 4 t/m 8: Maandag t/m vrijdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

10-minutengesprekken zonder rapport voorafgaand:
maandag 18 november en donderdag 21 november 2019.
10-minutengesprekken met rapport voorafgaand:
maandag 9 maart en donderdag 12 maart 2020.
Facultatieve 10-minutengesprekken: maandag 29 juni en donderdag 2 juli 2020.
De rapporten krijgen de kinderen op vrijdag 6 maart en 19 juni 2020 mee.  

Belangrijke data activiteiten van schooljaar 2019-2020:
Sinterklaas op school: donderdag 5 december 2019.
Kerstviering op school: donderdag 19 december 2019 van 17.00 – 19.00 uur.
Carnaval wordt vrijdag 21 februari 2020 gevierd op school.
Koningsspelen in Zevenaar voor gr. 5 t/m 8 op vrijdag 17 april 2020.
Sportdag: vrijdag 15 mei 2020 (onder voorbehoud).
Reservedatum: vrijdag 29 mei 2020
Lentefeest: datum volgt nog.
Ouderbedankmiddag: dinsdag 23 juni 2020
Afscheid groep 8 met musical: dinsdag 7 juli 2020.
Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: dinsdag 1 september 2020.

Informatie over de jeugdgezondheidszorg Basisonderwijs.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Het team voor de Paulusschool is:
Charlotte van Gent, jeugdarts
Wendy de Geest, jeugdverpleegkundige
Chantal Wolf, doktersassistent.

Standaard onderzoeken

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind. Spreekuren Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).

Nog vragen of een afspraak maken: http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid . Stuur een email naar: ggd@vggm.nl · Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.

Slapen:
Wist u dat:
Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker kunnen zijn?
Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen?
Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst?
Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen?
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt door slaap?
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen?
Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het afgeraden wordt het zonder doktersadvies te gebruiken?
Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker worden, zin heeft in ontbijt?
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk invloed op het slapen te hebben?
Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan in onze folder of maak een afspraak op het spreekuur

Het team van de Paulusschool.


*wijzigingen voorbehouden.

   

klik op het logo hierboven om de laatste versie te downloaden