Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Paulusinfo

Agenda van de weken 8 en 10 van 17 februari t/m 6 maart 2020.

Mededelingen:  

Mag ik me even voorstellen: 

Hallo allemaal, 

 Ik ben Teske Hendrikson en ik ben vierdejaars HAN studente aan de ALO in Nijmegen. Ik ben 20 jaar en woon in Zevenaar. Ik zit nu in mijn laatste jaar op de ALO en mag mijn afstudeerstage op de Paulusschool doen. Het aankomende half jaar zal ik twee dagen in de week (maandag en donderdag) stage komen lopen bij de gymlessen. Ik word hierbij begeleid door juf Inge. De afgelopen drie jaren heb ik vaker stagegelopen en dit heb ik gedaan in Duiven, Arnhem, Ulft en Doesbrug. Verschillende leeftijden zijn deze jaren voorbijgekomen, maar mijn voorkeur ligt toch echt bij de basisschool. In mijn vrije tijd hockey ik vier dagen in de week bij MHCB, in Beuningen. Daarnaast houd ik heel erg van reizen en vind ik het gezellig om met vrienden en familie wat gezelligs te doen. Heb je vragen, spreek me dan gerust aan in de wandelgangen. Tot snel!

Woensdag 4 maart 2020 vindt de halve finale van het NK Schoolbowlen plaats vanaf 14.30 uur en de finale van het Liemers Kampioenschap. De prijsuitreiking is om 18.00 uur. 

Vrijdag 21 februari a.s. vieren wij carnaval op school. Alle kinderen starten als gewoonlijk in de eigen klas. Vervolgens gaan alle leerlingen naar de Culturele Zaal. Om 08.35 uur verwelkomen we daar het prinsenpaar en gevolg van C.V. Knor & Knalpot. De jeugdprins en jeugdprinses worden dan bekend gemaakt. Wie o wie worden dat ….?? Vervolgens is er een feestelijk programma met van 10.15 - 10.45 uur een bonte optocht voor alle kinderen door het dorp, waarbij u van harte welkom bent om te kijken. De leerlingen van de Raad van Elf staan op de carnavalswagen. Bij slecht weer gaat de optocht niet door. De route is als volgt: via Dorpsplein naar de Gemeint, Rozenstraat, Burg. van Rielstraat, Past. Slingerstraat, Meentsestraat, Kerkstraat weer naar school. Leuk voor de optocht is het om uw kind(eren) één van de volgende dingen mee te geven: een lege emmer of, blikken/potten/pannen met stok, vuvuzela, ratel, toeter, bel, etc. Voor iets lekkers in de kleine pauze voor alle leerlingen en een lunch voor groep 4 t/m 8 wordt gezorgd. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 zijn zoals gebruikelijk om 12.15 uur vrij. De kinderen van groep 4 t/m 8 om 14.00 uur. Wij wensen iedereen een heel fijn carnaval toe.  

Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen willen wij de ouders graag uitnodigen voor een intakegesprek. Wordt u kind 4 jaar voor juli 2021, dan verzoeken wij u contact op te nemen op telefoonnummer 0313-631273 om een afspraak te maken. 

De volgende 10-minutengesprekken met rapport voorafgaand zijn op maandag 9 maart en donderdag 12 maart 2020. De rapporten gaan vrijdag 6 maart mee.

Agenda: 

Maandag 17 februari
De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
14.30 uur: Overleg over bewegend rekenen. 

Dinsdag 18 februari
Juf Tanja viert haar verjaardag in de klas. De kinderen van groep 5 hoeven vandaag geen eten of drinken mee te nemen. 

Woensdag 19 februari
Elke woensdag KRAANWATERDAG! 

Donderdag 20 februari
Juf Yin Nie en meester Hemmie vieren de verjaardag in de klas. Info via de leerkrachten.
Meester Cees afwezig t/m 6 maart. 

Vrijdag 21 februari
Vandaag vieren wij carnaval op school. Een feestelijk programma met de bekendmaking van onze jeugdprins en jeugdprinses. De kinderoptocht door het dorp is van 10.15 – 10.45 uur, waarbij u van harte welkom bent om te kijken. Verdere informatie zie mededelingen.
o De kinderen van de groep 1,2 en 3 zijn zoals gebruikelijk om 12.15 uur vrij.
o De kinderen van groep 4 t/m 8 om 14.00 uur.
o Confetti is verboden.
o De kinderen mogen deze dag potten/panne/blikken/emmers met stokken, ratels, toeters meenemen om tijdens de (lawaai)optocht te gebruiken. 

 Van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari is de voorjaarsvakantie

Maandag 2 maart
Vandaag is de reguliere hoofdluiscontrole in alle groepen. Graag zo min mogelijk vlechtjes, staartjes, gel e.d.
De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret. 

Dinsdag 3 maart: geen mededelingen. 

Woensdag 4 maart
Elke woensdag KRAANWATERDAG! 

Donderdag 5 maart: geen mededelingen. 

Vrijdag 6 maart: geen mededelingen.


Het team van de Paulusschool.
*wijzigingen voorbehouden.

Belangrijke informatie voor het schooljaar 2019-2020 om te bewaren:

Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020:
VOORJAARSVAKANTIE: 24-02-2020 t/m 28-02-2020
GOEDE VRIJDAG 10-04-2020
PASEN, 2E PAASDAG: 13-04-2020
MEIVAKANTIE: 27-04-2020 t/m 08-05-2020
HEMELVAART: 21-05-2020 en 22-05-2020
PINKSTEREN: 01-06-2020
ZOMERVAKANTIE: 13-07-2020 t/m 21-08-2020

De groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt:
Groep 1/2 : juf Claudia ( ma t/m do) en juf Lea (vrijdag)
Groep 1/2 : juf Lea (ma, di, do) en juf Patricia (woe, vrij).
Groep 3 : juf Aukje Extra ondersteuning en verrijking in groep 1,2 en 3 iedere donderdag is nog vacant.
Groep 4 : juf Anita (ma, di,) en juf Eva (woe, do, vrij)
Groep 5 : juf Tanja Extra ondersteuning en verrijking in groep 4 en 5 een dag in de week is nog vacant.
Groep 6 : meester Hemmie (ma, di) en juf YinNie (wo, do, vrij)
Groep 7 : juf Jitske (ma, di, do) en juf Karin (woe, vrij)
Groep 8 : meester Joop
Groep 8 : meester Wouter
Extra ondersteuning en verrijking in groep 6, 7 en 8 een dag in de week door meester Hemmie.
Extra ondersteuning bewegingsonderwijs en gezonde leefstijl op maandag, woensdag en donderdag door gymdocent juf Inge. (Meester Pim gedurende haar zwangerschapsverlof.)

De schooltijden voor schooljaar 2019-2020 met een continurooster:
De inloop ziet er als volgt uit:
8.15 – 8.20 uur. Inloop, welkom kinderen.
8.20 uur. Start lessen in bijzijn ouders.
8.30 uur. Ouders gaan de klas uit.  

Voor de groepen 1 t/m 3:
Maandag t/m donderdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)
Vrijdag : 08.20 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.15 uur)
Voor de groepen 4 t/m 8: Maandag t/m vrijdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

10-minutengesprekken met rapport voorafgaand:
maandag 9 maart en donderdag 12 maart 2020.
Facultatieve 10-minutengesprekken: maandag 29 juni en donderdag 2 juli 2020.
De rapporten krijgen de kinderen op vrijdag 6 maart en 19 juni 2020 mee.  

Belangrijke data activiteiten van schooljaar 2019-2020:
Carnaval wordt vrijdag 21 februari 2020 gevierd op school.
Koningsspelen in Zevenaar voor gr. 5 t/m 8 op vrijdag 17 april 2020.
Sportdag: vrijdag 15 mei 2020 (onder voorbehoud).
Reservedatum: vrijdag 29 mei 2020
Lentefeest: datum volgt nog.
Ouderbedankmiddag: dinsdag 23 juni 2020
Afscheid groep 8 met musical: dinsdag 7 juli 2020.
Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: dinsdag 1 september 2020.

Informatie over de jeugdgezondheidszorg Basisonderwijs.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Het team voor de Paulusschool is:
Charlotte van Gent, jeugdarts
Wendy de Geest, jeugdverpleegkundige
Chantal Wolf, doktersassistent.

Standaard onderzoeken

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind. Spreekuren Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).

Nog vragen of een afspraak maken: http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid . Stuur een email naar: ggd@vggm.nl · Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.

Slapen:
Wist u dat:
Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker kunnen zijn?
Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen?
Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst?
Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen?
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt door slaap?
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen?
Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het afgeraden wordt het zonder doktersadvies te gebruiken?
Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker worden, zin heeft in ontbijt?
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk invloed op het slapen te hebben?
Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan in onze folder of maak een afspraak op het spreekuur

Het team van de Paulusschool.


*wijzigingen voorbehouden.

   

klik op het logo hierboven om de laatste versie te downloaden