Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Paulusinfo

Agenda van juli 2022. 

Mededelingen:  

Het Lentefeest was een groot succes. De opbrengst van maar liefst € 1592,- gaat naar de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging. Wij bedanken een ieder die en bijdrage heeft geleverd. 

Op donderdag 21 juli 2022 van 10.30 – 12.00 uur is er een ‘kennismakingsmoment’. Dan gaan alle groepen kennismaken met de nieuwe leerkracht van volgend schooljaar. De leerlingen van groep 8 hebben dan al vakantie. 

Vrijdag 22 juli 2022 om 12.00 uur start de zomervakantie; om dit in te luiden gaan we om 11.58 uur traditioneel gezamenlijk aftellen op het schoolplein waarna we allemaal gaan genieten van een heerlijke zomervakantie. 

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 2022-2023 is op woensdag 7 september 2022, na de Giese kermis. 

Donderdag 1 en vrijdag 2 september zijn studiedagen voor het team. De jaarovergang naar schooljaar 2022-2023 in ons communicatieplatform SchouderCom gaat donderdag 1 september plaatsvinden. Voor ouders die hierna geen kinderen meer op de Paulusschool hebben, wordt het account dan automatisch verwijderd en kunnen zij niet meer in SchouderCom. Voor deze ouders geldt dat zij nog tot 1 september bepaalde informatie als foto’s, documenten en berichten kunnen downloaden, na 1 september niet meer.

Agenda: 

Donderdag 21 juli:

08.30 uur: vergadering managementteam.
10.30-12.00 uur: kennismakingsmoment in de nieuwe groepen.
20.00 uur: vergadering Raad van Toezicht. 

Vrijdag 22 juli:
11.58 uur traditioneel gezamenlijk aftellen; om de zomervakantie in te luiden.
12.00 uur: start zomervakantie.

Het team van de Paulusschool wenst u een prettige zomervakantie. Wij zien jullie graag terug op woensdag 7 september.

*wijzigingen voorbehouden. 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023:
(Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 is woensdag 7 september 2022)

GIESE KERMISDAGEN: 05-09-2022 en 06-09-2022
HERFSTVAKANTIE: 22-10-2022 t/m 30-10-2022
KERSTVAKANTIE: 24-12-2022 t/m 08-01-2023
VOORJAARSVAKANTIE: 18-02-2023 t/m 26-02-2023
GOEDE VRIJDAG: 07-04-2023 PASEN 
2 E PAASDAG: 10-04-2023
MEIVAKANTIE, incl.Koningsdag: 22-04-2023 t/m 07-05-2023
HEMELVAART: 18-05-2023 en 19-05-2023
PINKSTEREN: 29-05-2023 ZOMERVAKANTIE: 15-07-2023 t/m 27-08-2023
Studiedagen zijn nog niet ingepland.

De schooltijden voor schooljaar 2022-2023 met een continurooster: 

De inloop ziet er als volgt uit:
8.15 – 8.20 uur. Inloop, welkom kinderen.
8.20 uur. Start lessen, eventueel in bijzijn ouders, afhankelijk van de actuele corona- maatregelen. 8.30 uur. Ouders gaan de klas uit.

Voor de groepen 1 t/m 3:
Maandag t/m donderdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)
Vrijdag : 08.20 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 

Voor de groepen 4 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

Gymtijden groep 1 t/m 8 voor het nieuwe schooljaar, locatie sporthal De Panoven: 

tijd:
                    maandag                                     donderdag                             woensdag
8:30-10:00  groep 7                                      groep 5                                 8:30-9:15 gr. 2 
10:15-12:00  groep 4                                      groep 3                                 9:15-10:00 gr. 1
12:30-14:00 groep 6                                      groep 8

Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: dinsdag 12 september 2023.