Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Paulusinfo

Agenda van de weken 4 en 5 van 20 t/m 31 januari 2020.

Mededelingen:

Beste ouders, 

Mijn naam is Irene Braakman, moeder van Ryan uit groep 5. Ik vraag uw aandacht voor de situatie van mijn zus. Zij woont op Kangaroo Island, Australië. Sinds 20 december zijn ook hier zijn vreselijke bosbranden uitgebroken. Al vele gezinnen zijn slachtoffer geworden van de brand. Zij zijn niet alleen hun huis kwijt maar ook hun inkomen, zo ook bij mijn zus en haar familie en vrienden. Op dit moment verblijven mijn zus, haar man en hun kinderen van 14 maanden en 3 weken, bij haar schoonmoeder. Wachtend tot zij weer kunnen opbouwen. Ik ben deze actie gestart, niet alleen voor mijn zus maar voor alle gezinnen die getroffen zijn op Kangaroo Island. Ik vraag u, van ouder tot ouder, om een donatie. Groot of klein, alle beetjes helpen! https://www.nationaledonatiepagina.nl/campagne/help-mijn-zus-en-haar-familie-opkangaroo-island-australie-570669

Op woensdag 5 en 12 februari a.s. vanaf 15.00 uur worden de voorrondes gespeeld door de teams die zich hebben aangemeld voor de NK Schoolbowlen voor de groepen 7 & 8 van basisscholen. Woensdag 19 februari 2020 vindt de halve finale van het NK Schoolbowlen plaats vanaf 14.30 uur en de finale van het Liemers Kampioenschap. De prijsuitreiking is om 18.00 uur. De finale van het NK Schoolbowlen is op zaterdag 16 mei in Warmond. 

Zijn er nog ouders die de hoofdluisbrigade zou willen versterken? Heel graag; zij zijn dringend op zoek naar wat extra helpende handen op de maandagochtenden na elke schoolvakantie. U kunt u aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 

Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen willen wij de ouders graag uitnodigen voor een intakegesprek. Wordt u kind 4 jaar voor juli 2021, dan verzoeken wij u contact op te nemen op telefoonnummer 0313-631273 om een afspraak te maken. 

Rune Segerink uit groep 8 gaat op zaterdag 1 februari meedoen met de finale van de Beverwedstrijd. Dit is een wedstrijd waarbij digitale vaardigheden en logisch denken getoetst worden. Dit jaar hebben 510 scholen meegedaan en 25.537 leerlingen. Rune hoort bij de beste 70 leerlingen van Nederland. De finale is bij de Rijksuniversiteit in Leiden. Een mooie prestatie van Rune; we wensen haar veel succes.

Agenda: 

Maandag 20 januari
De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
08.30 uur: meester Cees naar overleg Centrale Advies Groep (C.A.G.).  

Dinsdag 21 januari: geen mededelingen.

Woensdag 22 januari
Elke woensdag KRAANWATERDAG!

Donderdag 23 januari
08.30 uur: vergadering Managementteam.

Vrijdag 24 januari: geen mededelingen.

Maandag 27 januari
De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
14.30 uur: Meester Cees naar N.M.E. vergadering te Zevenaar.

Dinsdag 28 januari
Juf Aukje viert haar verjaardag in de klas. De kinderen van groep 3 hoeven geen 10 uurtje en geen drinken mee te nemen, wel een lunch.
Eerste dag Standaardonderzoeken GGD van 5/6 en 10/11 jarigen door doktersassistente Chantal Wolf. Vervolg is op 4, 6 en 11 februari a.s.
Meester Cees afwezig i.v.m. éénpittersoverleg te Didam en aansluitend overleg combifunctionaris met gemeente Zevenaar.

Woensdag 29 januari
Elke woensdag KRAANWATERDAG!
09.15 - 09.45 uur: Muziekuitvoering in de grote culturele zaal voor de ouders en opa’s/oma’s van de kinderen die de afgelopen tijd meegedaan hebben aan de muzieklessen die gegeven zijn i.s.m. Kunstwerk!het Musiater en muziekvereniging St. Gregorius.
Meester Cees naar regionaal overleg P.O.N. in Gorssel.

Donderdag 30 januari en Vrijdag 31 januari:
Het onderwijs in Nederland staakt voor beter onderwijs. Geen school.

Humankind: BSO Verrekijker opent deuren tijdens staking Paulusschool De stakingen in het basisonderwijs zijn voor veel werkende ouders een extra zorg. Humankind helpt ouders graag met het opvangen van de kinderen op deze onverwachte dagen. BSO Verrekijker in Giesbeek is op beide stakingsdagen van 30 en 31 januari daarom de hele dag open. Zowel klanten als ouders die nog geen klant zijn kunnen hun kind brengen op basis van een knipkaart. De stakingsopvang is gratis wanneer je op deze dag al opvang afneemt en een contract hebt voor BSO inclusief vakantieopvang. Indien je gebruik wilt maken van opvang is het belangrijk om tijdig afspraken te maken met de buitenschoolse opvang. Daarnaast hebben bestaande klanten voorrang op ouders die nog geen klant zijn. Heb je interesse, maar gaat jouw kind nog niet naar de BSO? Bel dan 0900 – 5 10 15 20.

Het team van de Paulusschool.
*wijzigingen voorbehouden.

Belangrijke informatie voor het schooljaar 2019-2020 om te bewaren:

Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020:
VOORJAARSVAKANTIE: 24-02-2020 t/m 28-02-2020
GOEDE VRIJDAG 10-04-2020
PASEN, 2E PAASDAG: 13-04-2020
MEIVAKANTIE: 27-04-2020 t/m 08-05-2020
HEMELVAART: 21-05-2020 en 22-05-2020
PINKSTEREN: 01-06-2020
ZOMERVAKANTIE: 13-07-2020 t/m 21-08-2020

De groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt:
Groep 1/2 : juf Claudia ( ma t/m do) en juf Lea (vrijdag)
Groep 1/2 : juf Lea (ma, di, do) en juf Patricia (woe, vrij).
Groep 3 : juf Aukje Extra ondersteuning en verrijking in groep 1,2 en 3 iedere donderdag is nog vacant.
Groep 4 : juf Anita (ma, di,) en juf Eva (woe, do, vrij)
Groep 5 : juf Tanja Extra ondersteuning en verrijking in groep 4 en 5 een dag in de week is nog vacant.
Groep 6 : meester Hemmie (ma, di) en juf YinNie (wo, do, vrij)
Groep 7 : juf Jitske (ma, di, do) en juf Karin (woe, vrij)
Groep 8 : meester Joop
Groep 8 : meester Wouter
Extra ondersteuning en verrijking in groep 6, 7 en 8 een dag in de week door meester Hemmie.
Extra ondersteuning bewegingsonderwijs en gezonde leefstijl op maandag, woensdag en donderdag door gymdocent juf Inge. (Meester Pim gedurende haar zwangerschapsverlof.)

De schooltijden voor schooljaar 2019-2020 met een continurooster:
De inloop ziet er als volgt uit:
8.15 – 8.20 uur. Inloop, welkom kinderen.
8.20 uur. Start lessen in bijzijn ouders.
8.30 uur. Ouders gaan de klas uit.  

Voor de groepen 1 t/m 3:
Maandag t/m donderdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)
Vrijdag : 08.20 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.15 uur)
Voor de groepen 4 t/m 8: Maandag t/m vrijdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

10-minutengesprekken met rapport voorafgaand:
maandag 9 maart en donderdag 12 maart 2020.
Facultatieve 10-minutengesprekken: maandag 29 juni en donderdag 2 juli 2020.
De rapporten krijgen de kinderen op vrijdag 6 maart en 19 juni 2020 mee.  

Belangrijke data activiteiten van schooljaar 2019-2020:
Carnaval wordt vrijdag 21 februari 2020 gevierd op school.
Koningsspelen in Zevenaar voor gr. 5 t/m 8 op vrijdag 17 april 2020.
Sportdag: vrijdag 15 mei 2020 (onder voorbehoud).
Reservedatum: vrijdag 29 mei 2020
Lentefeest: datum volgt nog.
Ouderbedankmiddag: dinsdag 23 juni 2020
Afscheid groep 8 met musical: dinsdag 7 juli 2020.
Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: dinsdag 1 september 2020.

Informatie over de jeugdgezondheidszorg Basisonderwijs.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Het team voor de Paulusschool is:
Charlotte van Gent, jeugdarts
Wendy de Geest, jeugdverpleegkundige
Chantal Wolf, doktersassistent.

Standaard onderzoeken

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind. Spreekuren Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).

Nog vragen of een afspraak maken: http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid . Stuur een email naar: ggd@vggm.nl · Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.

Slapen:
Wist u dat:
Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker kunnen zijn?
Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen?
Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst?
Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen?
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt door slaap?
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen?
Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het afgeraden wordt het zonder doktersadvies te gebruiken?
Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker worden, zin heeft in ontbijt?
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk invloed op het slapen te hebben?
Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan in onze folder of maak een afspraak op het spreekuur

Het team van de Paulusschool.


*wijzigingen voorbehouden.

   

klik op het logo hierboven om de laatste versie te downloaden