Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Groepsindeling en vakanties

       1.Groepsindeling en vakanties voor het schooljaar 2023 - 2024

 

Groep

Leerkracht

 

Groep 1/2

Claudia Hendriks


Dianne Broshuis

Groep 1/2

Tanja Boeklagen

Geralda Boot

Groep 3-5

Aukje de Groot, Yin Nie Lam

Marije Wieggers

Groep 4

Han van Eerten

 

Groep 6

Jitske de Jong

Anita aan de Meulen

Groep 7

Wouter Berns

Groep 8

Joop Bakker

 

Intern begeleider

Manon Lendering


Ondersteuning en leerlab


Marije Wieggers


Gymlessen

Ataro Sportservice

 

 Gymtijden groep 1 t/m 8 voor het nieuwe schooljaar, locatie sporthal De Panoven (kleuters speelzaal school): 

tijd: 
                    maandag                                     donderdag                             woensdag 
8:30-10:00  groep 3                                      groep 6                                  8:30-9:15 gr. 1/2
10:15-12:00  groep 4                                      groep 7                                 9:15-10:00 gr. 1/2
12:30-14:00 groep 5                                      groep 8

De schooltijden voor schooljaar 2023-2024 met een continurooster: 

De inloop ziet er als volgt uit: 
8.15 – 8.20 uur. Inloop, welkom kinderen. 
8.20 uur. Start lessen in bijzijn ouders. 
8.30 uur. Ouders gaan de klas uit.  

Voor de groepen 1 t/m 3: 
Maandag t/m donderdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 
Vrijdag : 08.20 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 
Voor de groepen 4 t/m 8: Maandag t/m vrijdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

Het vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024: 

(Eerste schooldag schooljaar 2023-2024 is maandag 28 augustus 2023) 

GIESE KERMISDAGEN: 04-09-2023 en 05-09-2023
HERFSTVAKANTIE: 14-10-2023 t/m 22-10-2023
KERSTVAKANTIE: 23-12-2023 t/m 07-01-2024
VOORJAARSVAKANTIE: 10-02-2024 t/m 18-02-2024
GOEDE VRIJDAG: 29-03-2024 PASEN, 2 E PAASDAG: 01-04-2024
MEIVAKANTIE, incl.Koningsdag: 27-04-2024 t/m 12-05-2024
HEMELVAART: 09-05-2024 en 10-05-2024
PINKSTEREN: 20-05-2024
ZOMERVAKANTIE: 06-07-2024 t/m 18-08-2024 

Studiedagen: maandag 19 februari en donderdag 28 maart 2024.

Belangrijke data schooljaar 2023-2024:

10-minutengesprekken zonder rapport voorafgaand: maandag 6 november en donderdag 9 november 2023. 10-minutengesprekken met rapport voorafgaand: maandag 11 maart en donderdag 14 maart 2024. Facultatieve 10-minutengesprekken: maandag 24 juni en donderdag 27 juli 2024. De rapporten krijgen de kinderen op 1 maart 2024 en 21 juni 20224 mee. Studiedagen: donderdag 19 februari 2024 en donderdag 28 maart 2024. 

Belangrijke data activiteiten van schooljaar 2023-2024: 

Sinterklaas op school: dinsdag 5 december 2023.
Kerstviering op school: donderdag 21 december 2023 van 17.00 – 19.00 uur.
Carnaval wordt vrijdag 9 februari 2024 gevierd op school.
Sportdag/Konigsspelen: vrijdag 26 april 2024
Lentefeest: vrijdag 24 mei 2024
Ouderbedankmiddag: dinsdag 25 juni 2024.
Afscheid groep 8 met musical: dinsdag 2 juli 2024.
Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: volgt nog.