Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Groepsindeling en vakanties

       1.Groepsindeling en vakanties voor het schooljaar 2021 - 2022

 

Groep

Leerkracht

 

Groep 1

Claudia Hendriks

Eva Garssen

Groep 2

Lea Niemeijer

Dianne Broshuis

Groep 3

Aukje de Groot

 Eva Garssen

Groep 4

Tanja Boeklagen

 

Groep 5

Yin Nie Lam

Anita aan de Meulen

Groep 6

Jitske de Jong

Han van Eerten

Groep 7

Wouter Berns

 

Groep 8 

Joop Bakker


Ondersteuning

groep 1/2

groep 3

groep 4 t/m 8

Geralda Boot

Lidwien de Groen

Han van Eerten / Lea Niemeijer


Gymlessen

Peter Christant

 

 Gymtijden groep 1 t/m 8 voor het nieuwe schooljaar, locatie sporthal De Panoven (kleuters speelzaal school): 

tijd: 
                    maandag                                     donderdag                             woensdag 
8:30-10:00  groep 3                                      groep 5                                  8:30-9:15 gr. 2
10:15-12:00  groep 4                                      groep 7                                 9:15-10:00 gr. 1
12:30-14:00 groep 6                                      groep 8

De schooltijden voor schooljaar 2021-2022 met een continurooster: 

De inloop ziet er als volgt uit: 
8.15 – 8.20 uur. Inloop, welkom kinderen. 
8.20 uur. Start lessen in bijzijn ouders. 
8.30 uur. Ouders gaan de klas uit.  

Voor de groepen 1 t/m 3: 
Maandag t/m donderdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 
Vrijdag : 08.20 – 12.15 uur (inloop vanaf 08.15 uur) 
Voor de groepen 4 t/m 8: Maandag t/m vrijdag: 08.20 – 14.00 uur (inloop vanaf 08.15 uur)

Het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022: 

(Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 is woensdag 8 september 2021) 

GIESE KERMISDAGEN: 06-09-2021 en 07-09-2021
HERFSTVAKANTIE: 23-10-2021 t/m 31-10-2021
KERSTVAKANTIE: 25-12-2021 t/m 09-01-2022
VOORJAARSVAKANTIE: 26-02-2022 t/m 06-03-2022
PASEN, 2 E PAASDAG: 18-04-2022
MEIVAKANTIE, incl.Koningsdag:23-04-2022 t/m 08-05-2022
HEMELVAART: 26-05-2022 t/m 27-05-2022
PINKSTEREN: 06-06-2022
ZOMERVAKANTIE: 23-07-2022 t/m 04-09-2022

Belangrijke data schooljaar 2021-2022:

10-minutengesprekken zonder rapport voorafgaand: maandag 8 november en donderdag 11 november 2021. 10-minutengesprekken met rapport voorafgaand: maandag 14 maart en donderdag 17 maart 2022. Facultatieve 10-minutengesprekken: maandag 11 juli en donderdag 14 juli 2022. De rapporten krijgen de kinderen op 24 februari 2022 en 1 juli 2022 mee. 

Belangrijke data activiteiten van schooljaar 2021-2022: 

Sinterklaas op school: vrijdag 3 december 2021.
Kerstviering op school: donderdag 23 december 2021 van 17.00 – 19.00 uur.
Carnaval wordt vrijdag 25 februari 2022 gevierd op school.
Sportdag: vrijdag 8 april 2022; reservedatum: vrijdag 15 april 2022.
Ouderbedankmiddag: dinsdag 21 juni 2022.
Afscheid groep 8 met musical: dinsdag 19 juli 2022.
Algemene Ouderavond t.b.v. het nieuwe schooljaar: dinsdag 13 september 2022 om 19.00 uur.