Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Verkeerssituatie rondom school

Naar en van school gaan.

Inleiding.

Beste ouders,

In de ochtend bij aanvang schooltijd worden de jongere kinderen vaak door de ouders de klas ingebracht tijdens de inloop. Wat oudere kinderen kunnen meer verantwoordelijkheid aan en gaan veelal zelfstandig naar school. Ouders beslissen hoe zelfstandig hun kinderen naar school kunnen. Zij zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop hun kind naar school komt. Omdat de inloop van 8.20 uur – 8.30 uur is komen de kinderen gespreid binnen en zijn er weinig tot geen problemen.

Bij het uitgaan van de school begeleiden de leerkrachten de kinderen van hun groep naar de voorspeelplaats. Vanaf de poort zijn de ouders weer verantwoordelijk voor het veilig naar huis teruggaan van hun kind. Wederom is het aan de ouders om te beslissen hoe zelfstandig hun kinderen dat kunnen. Omdat honderden kinderen gelijktijdig naar huis willen in combinatie met (groot) ouders die op diverse plaatsen wachten en parkeren om hun (klein)kind op te halen, dreigt hier een onoverzichtelijke situatie. Dit komt de veiligheid van kinderen niet ten goede.

Wat willen we bereiken?

We willen dat alle kinderen van de Paulusschool veilig naar en van school kunnen gaan. Zo zelfstandig mogelijk passende bij hun leeftijd.

Hoe de situatie zo veilig mogelijk te maken?

1.       Met behulp van advies van verkeersdeskundigen is eind september 2017 de situatie aangepast. Hekwerk geplaatst en een stopverbod ingesteld. Het zebrapad was noodgedwongen al eerder verplaatst. Het lag eerder in het verlengde van de Tuinstraat hetgeen niet mocht en formeel maakte dat daar ook niet de bescherming van een zebrapad gold. Vanaf 28 september 2017 mogen de kinderen kiezen waar ze hun fiets neerzetten; bij de kerk of op de speelplaats in de rekken. Overleg met uw kind wat het handigste is, afhankelijk van waar u woont. Ook mogen de kinderen kiezen via welke uitgang ze het handigste naar huis kunnen, te voet of met de fiets aan de hand. 

2.       Een aantal ouders is zo aardig om bij het zebrapad te brigadieren zodat alle kinderen veilig de, op dat moment, drukste straat van Giesbeek via het zebrapad kunnen oversteken. Per toerbeurt helpen zij ook uw kind veilig oversteken. Zij zijn officieel brigadier hetgeen wil zeggen dat zij, voorzien van juiste kleding, attributen en instructie vanuit de politie ook echt bevoegd zijn om stoptekens te geven aan het verkeer.  Zij worden geholpen door enkele leerlingen uit de bovenbouw. Deze geven gelijk het goede voorbeeld. Dat is wat alle volwassenen natuurlijk ook doen. Indien verkeersdeelnemers dat stopteken negeren is dat een overtreding. We gaan uit van het positieve en van het gegeven dat vrijwel alle (groot)ouders het gewoon goed willen doen als maar duidelijk is wat er precies verwacht wordt. 

3.       Wat is de verwachting dan? Er zijn afhankelijk van waar uw kind naar toe moet verschillende situaties mogelijk. Spreek dit individueel met uw kind door en hou daarbij rekening dat vooral bij het naar huis gaan het druk is en de veiligste weg naar huis moet  “inslijpen”.

U bent te voet of met de fiets:

Als u via de Tuinstraat naar huis gaat wacht u op het pleintje bij de kerk. Doe dit ruim achter het hek van de kerk zodat uw kind ook echt veilig achter het hek komt en niet voor het hek van de kerk langs gaat. 

Als u via het fietspad naar de Riesweerd gaat wacht u aan de zijkant van het fietspad voorbij de poort richting Riesweerd.

Als u via de Kerkstraat richting Bingerdensedijk moet, wacht u op het pleintje bij de kerk. We fietsen in Nederland aan de rechterkant van de weg. Laat uw kind bij de brigadier oversteken en aan de overzijde op de fiets stappen. Lopen veelal via de kerkzijde van het voetpad van de Kerkstraat naar huis. Hier geldt een stopverbod zodat de kinderen niet over de weg hoeven te lopen. Uitzondering: u woont aan de schoolzijde van de Kerkstraat. Hou dan wel rekening met de auto’s op de parkeerplaats voor de school.

Als u via de Kerkstraat richting molen moet, wacht u op de parkeerplaats bij het Schop. Lopen dan op het voetpad langs het Schop, fietsers rechts op de weg. Let ook hier op de auto’s op de parkeerplaats.

U bent met de auto:

Parkeer uw auto zo dat u bij het wegrijden niet meer over het zebrapad voor de school hoeft. Achter de kerk bij de begraafplaats is op enkele tientallen gezonde meters lopen vaak volop plaats. Rij altijd langzaam langs kinderen. Dit zijn onervaren weggebruikers die soms in hun spel de veiligheid vergeten. Aan de kerkzijde van de Kerkstraat geldt een stopverbod. Ook voor auto’s met een draaiende motor bij regenachtig weer! Dit is gedaan zodat de kinderen, zoals ze is geleerd, over het voetpad veilig naar huis kunnen en niet over de weg heen worden gedwongen door foutief geparkeerde auto’s.

1.       In de week van 28 september t/m 4 oktober 2017 geven we extra voorlichting.

U ontvangt deze brief.

Deze brief staat permanent op de website.

Met alle kinderen oefenen we de nieuwe situatie.

Er wordt buiten via posters aangegeven waar te wachten.

Als het voor (groot) ouders niet duidelijk is waar te staan of te parkeren helpen we gedurende deze week daarbij door het geven van aanwijzingen. Na deze week gaat de politie het parkeerverbod handhaven indien nodig.

 

2.       Wij leren de kinderen dat ze niet over het hek van de speelplaats heen mogen klimmen. Dat is, zeker voor jongere kinderen, belangrijk om veilig buiten op de speelplaats te kunnen spelen. Hou het veilig en laat uw kind nooit over het hek heen klimmen of til het daar nooit over. Doe dat ook zelf niet.

 

3.       Soms is het fijn dat opa, oma of iemand anders even bijspringt en uw kind ophaalt. Als een ander iemand uw kind ophaalt is het verstandig om deze zaken even met hem of haar te bespreken.

 

4.       In een land vergeven van regels lijkt het alsof we daar regels aan toe willen voegen. Is niet het geval want dit alles doet u automatisch als u als volwassene in het belang van de veiligheid van al onze kinderen denkt. Neem uw verantwoordelijkheid en geef altijd het goede voorbeeld. Alleen allemaal samen scheppen we een veilige situatie voor al onze kinderen.

Directie, team en brigadiers van de Paulusschool

 Samengevat:

·   Geef het goede volwassen voorbeeld.

·   Wacht op het pleintje voor de kerk of op het fietspad richting Riesweerd voorbij           de poort of op de parkeerplaats bij het Schop.

·   Nooit over het hek heen tillen of klimmen.

·   Parkeer op de juiste plek.