Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

NieuwsRecepten creamiddag bovenbouw

Bij de Informatie vindt u op de website de recepten die de bovenbouw in de klas heeft gemaakt tijdens de creamiddagen. Wanneer er nieuwe gerechten gemaakt worden, zullen hiervan de recepten steeds aangevuld worden. Eet smakelijk!

+


Vakantierooster Paulusschool 2019-2020

Het rooster voor het schooljaar 2019-2020 is bekend. Hieronder vindt u de data dat er vakanties zijn en de school gesloten is:

Voorjaarsvakantie: Maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Carnaval: zondag 23 februari 2020, aswoensdag 26 februari 2020
Goede vrijdag: 10 april 2020 vrij
Pasen: maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020
Koningsdag: maandag 27 april 2020 valt in meivakantie
Bevrijdingsdag: 5 mei 2020 valt in meivakantie
Hemelvaart: Donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren:  maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 21 augustus 2020
Regels bij de gymlessen

Bij de brief over de gymlessen vindt u de afspraken die gemaakt zijn. Deze heeft u eerder per mail ontvangen. U vindt ze onder het kopje 'Home' bij 'gymlessen 2018-2019'.Kinderergotherapie op de Paulusschool

Per 1 oktober 2018 zal de kinderergotherapeut van Ergotherapie Ten Boom zich vestigen in de Paulusschool. Trix Leeflang, kinderergotherapeut, is wellicht geen onbekend gezicht; heeft in 2017 heeft Trix haar afstudeerstage op de Paulusschool uitgevoerd. In deze tijd heeft zij een aantal kinderen behandeld met (fijn)motorische achterstanden, concentratieproblemen, problemen bij alledaagse handelingen en adviezen uitgebracht aan ouders en/of leerkrachten omtrent de begeleiding van een kind. Na het behalen van haar diploma is Trix met veel enthousiasme gaan werken voor Ergotherapie Ten Boom. 

Wat is kinderergotherapie?
Kinderen kunnen door allerlei oorzaken problemen ondervinden in de zelfredzaamheid, het spel of schoolse activiteiten. Ergotherapie helpt kinderen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de thuissituatie, op school en in de vrije tijd. Een ergotherapiebehandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten en uit het adviseren van ouders en leerkrachten over adequate begeleiding van het kind. Eventueel wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn. Kinderergotherapie richt zich op ondersteuning bij vaardigheden zoals alertheid/concentratie, werkhouding, planningsproblemen, fijne motoriek, zelfredzaamheid, ruimtelijke oriëntatie en werkgeheugentraining. 

Werkwijze
Ieder kind is anders en verdient een eigen benadering, uitgaande van zijn of haar specifieke ontwikkeling, (thuis)situatie en behoeften. Voordat er een behandeling wordt gestart, wordt er in een persoonlijk gesprek kennis gemaakt met u en uw kind. Indien gewenst kan de leerkracht van uw kind hier ook bij betrokken worden. Door middel van een observatie in de thuis- of klassituatie en eventueel een test af te nemen wordt er gekeken naar wat de kern en de mogelijke oorzaak van het probleem in het handelen is. Op basis van de kennismaking, observatie en/of test bepalen we doelstellingen. Hierna volgt een periode van behandelen door training en begeleiding, waarin intensiteit en duur verschillend zijn per kind. De therapie kan individueel gegeven worden, maar kan ook gericht zijn op het gezin. De behandelingen vinden plaats op woensdag en vrijdag in de Paulusschool of in de thuissituatie. Behandelingen aan huis en op school hebben als meerwaarde dat het handelingsvermogen in de reële, dagelijkse situatie wordt bekeken en geoefend, waarbij ook de overige gezinsleden, klas of leerkracht betrokken kunnen worden. Doordat ergotherapie in het schoolgebouw aanwezig is, wordt er gestreefd naar het trainen en begeleiden van een kind in zijn/haar vertrouwde omgeving. Samen zoeken we naar oplossingen die passen bij het kind, het gezin, het schoolsysteem en de klas.

Verwijzing en vergoeding
Kinderergotherapie wordt vanuit de basisverzekering 10 uur per jaar vergoedt. Daarnaast is kinderergotherapie direct toegankelijk, dat betekent dat uw kind zonder verwijzing aangemeld kan worden bij ons (m.u.v. CZ). Ergotherapie Ten Boom heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor vragen en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Trix Leeflang, Kinderergotherapeut t.leeflang@ergotherapieptb.nl 06-34895225 www.ergotherapieptb.nl  
Inval bij afwezigheid leerkracht

Onder het kopje 'home' in het bovenstaande menu is de brief opgenomen die is verzonden naar alle ouders op 29 november 2017. Hierin wordt beschreven hoe de school omgaat met de inval bij afwezigheid van de leerkrachten. Omdat de situatie steeds nijpender wordt in het onderwijs (er zijn bijna geen leerkrachten meer om in te vallen bij afwezigheid van de eigen leerkracht), is het voor u als ouders belangrijk om te weten hoe hier mee om te gaan. Deze brief zal permanent op de website staan. 
Beste ouders,

Iedere leerling vanaf groep 5 krijgt van de school een gratis ear-in koptelefoon verstrekt. Daarop komt de naam van de leerling te staan. De kinderen bewaren hun eigen ear-in koptelefoon in hun la en gebruiken deze als ze gaan werken  met de computer. Bij verlies of een kapot gemaakte koptelefoon is er een nieuw exemplaar verkrijgbaar bij Linda tegen nieuwprijs (€11,-). Ook kunnen in dat geval de kinderen “oortjes” van thuis meebrengen.

De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 gebruiken nog wel de “oude” koptelefoons.

Met vriendelijke groet,

Hemmie Janssen

Bovenbouwleider PaulusschoolNieuwe aanmeldingen

Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen willen wij de ouders graag uitnodigen voor een intake gesprek. Wordt uw kind 4 jaar voor juli 2020, dan verzoeken wij u contact op te nemen op telefoonnummer 0313 631273 om een afspraak te maken met Cees van Helvoirt, directeur, of Karin Roekens, intern begeleider. Kleutervaardigheden

Als kinderen 4 zijn, gaan ze naar de basisschool en leren ze allerhande dingen. Bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf leren kinderen al vaak veel vaardigheden, zoals zelf de jas en schoenen aantrekken. Voor kinderen die naar groep 1 van de basisschool gaan, zijn er een aantal 'basisvaardigheden' die erg handig zijn om alvast te oefenen thuis, zodat ze dit al zelfstandig kunnen wanneer ze naar groep 1 gaan. Welke zijn dit?

Zelf de schoenen aan- en uittrekken (met strikken/dichtdoen nog helpen als nodig).
Zelf sokken uittrekken, liefst ook aantrekken (met aantrekken nog helpen als nodig).
Zelf de jas aantrekken (met knopen/rits nog helpen als nodig).
Zelf de billen afvegen na bezoek aan het toilet.
Zelf de broek optrekken na een wc-bezoek (met knopen/rits nog helpen als nodig).

Door kinderen deze vaardigheden aan te leren (en op deze leeftijd is bovenstaande goed aan te leren) helpen we mee om het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid te bevorderen. Jonge kinderen voelen zich trots als ze al heel veel zelf kunnen en dat is bijzonder positief!

We zouden het fijn vinden als u de genoemde vaardigheden thuis oefent, zodat ze dit op school kunnen laten zien. Mocht u vragen hebben, kom dan even bij ons langs.
Pennen op school


Voor het gebruik van pennen zijn er de volgende afspraken gemaakt:

De leerkracht bepaalt wanneer een kind toe is aan het schrijven met een pen in plaats van een potlood (vaak in groep 4).

De leerling mag kiezen uit: een vulpen, een Schneider Schleider Edge pen (balpen) of een gele Schneider Tops balpen. Deze worden verstrekt door school, evenals de vullingen hiervoor. Wanneer de balpennen leeg zijn, kan de leerling een nieuwe pen halen bij de administratie.

De leerling kan in overleg met de leerkracht een pen meenemen van thuis. De vullingen hiervoor worden niet op school verstrekt en moeten daarom op eigen kosten van thuis meegenomen worden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van dezelfde vullingen als op school aanwezig zijn, kunnen deze wel door school verstrekt worden. 

Wanneer een pen van school stuk gaat door toedoen van de leerling zelf, wordt er eenmalig een nieuwe pen verstrekt. Voor elke pen die daarna stuk gaat (door toedoen van de leerling zelf) wordt een bedrag van € 2,- gerekend. De leerling kan een nieuwe pen afhalen tegen betaling van € 2,- bij de administratie. 

Wanneer een pen stuk gaat zonder dat de leerling hier iets aan kan doen, wordt uiteraard een nieuwe pen kosteloos verstrekt.