Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Inval bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders/verzorgers,

Het is iets voor zeven in de ochtend, de telefoon gaat. Een zieke collega in de bovenbouw. Snel contact leggen met de planner van invalpool. Zij gaan het proberen. Ik weet dat bovenbouwgroepen lastig in te vullen zijn. Even later bericht: geen invaller te vinden, wel een invaller die groep 1-2 wil doen. Na wat heen en weer gebel zijn we er uit. Hoewel in  1-2 de vaste juf natuurlijk liever niet haar groep verlaat ligt daar voor vandaag de oplossing. Met voor- maar zeker ook onbedoelde nadelen. Vlak voordat de eerste kinderen binnenkomen zijn de betrokkenen over de belangrijkste zaken bijgepraat.

Waarom deel ik dit met u? Is toch gewoon zaak dat de school dit regelt? Klopt en dat doen we ook zo goed als we kunnen maar ook wij kunnen geen ijzer met handen breken en staan net als de anderen scholen in Nederland regelmatig met onze rug tegen de muur. Er is daarbij helaas ook zelden tijd en mogelijkheid om de ouders vooraf op de hoogte te stellen, mede daarom ook deze brief.

In deze brief een aantal varianten die we mogelijk moeten toepassen. Zeker nu het griepseizoen weer nadert.

Uitgangspunten:

a.      Het normale onderwijsleerproces zo compleet mogelijk laten door gaan voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

b.      Iedere oplossing heeft naast voordelen ook nadelen. Per situatie bekijken wat de beste oplossing is die ook op dat moment in de praktijk te realiseren is. Soms kunnen bepaalde geplande lesonderdelen daarbij niet door gaan.

c.      Ik heb nog nooit een groep leerlingen onverwacht naar huis gestuurd. Wil ik zo houden. Dus als het enkel opvangen van leerlingen op een of andere manier de laatste oplossing is dan heeft dat de voorkeur boven onverwacht naar huis

        Varianten

We gaan op zoek naar geschikte vervanging via de vaste vervangerspool

We gaan op zoek naar geschikte vervanging via de”losse” vervangerspool

We ruilen onderling van leerkrachten om een geschikte vervanger te kunnen hebben.

We zetten PABO studenten in.

We doen een beroep op leerkrachten die met pensioen zijn.

We vragen parttimers die beschikbaar zijn of leerkrachten met een andere taak zoals IB, directie.

We proberen formeel niet bevoegde, maar wel bekwame vervangers te vinden. B.v. stagiares, bekwame mensen uit andere beroepsgroepen. Deze staan dan onder toezicht van het management die dat kan delegeren aan een parallelleerkracht of een andere leerkracht uit bij voorkeur hetzelfde cluster. Mocht u zichzelf herkennen in deze groep en de mogelijkheid hebben ons in noodgevallen uit de brand te helpen geef dat dan a.u.b. door aan Linda van de administratie met naam, telefoonnummer en dagen/groepen waarop/waarbij  dit zou kunnen.

Indien er op geen enkele manier vervanging meer te regelen is zullen we noodgedwongen klassen moeten opsplitsen over andere, bvk in leeftijd zoveel mogelijk vergelijkbare groepen. Afhankelijk van de situatie in grotere of kleinere groepjes.

Overgaan tot het samenvoegen van in leeftijd aanverwante groepen. Dus geen groep 3 met een groep 8, Meer dan twee groepen onder toezicht van één leerkracht is niet mogelijk. In een aantal gevallen moeten we accepteren dat het doorlopen van de leerlijnen vertraging oploopt.

Hoewel één of meerdere klassen naar huis sturen de laatste optie is, die we allemaal willen vermijden, kan er een moment komen dat het echt niet anders kan.

Is er geen opvang meer mogelijk dan dienen ouders/verzorgers rekening te houden met het gegeven dat we een groep naar huis moeten sturen. Zodra school dat aan ziet komen proberen we zo snel als mogelijk de ouders van de kinderen die het betreft te informeren zodat zij tijd hebben om wat te regelen. Onderlinge solidariteit van ouders is daarbij belangrijk.

Mogelijk ontdekken we nog andere varianten dan deze die we allemaal wel eens of meerdere malen hebben toegepast maar dan bent u op de hoogte wat kan gebeuren. Voor vragen, suggesties voor verbeteringen en  aanvullingen kunt u bij ondergetekende terecht.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Cees. van Helvoirt,

Directeur – bestuurder Paulusschool