Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Toestemmingsverklaring

Kerkstraat 68

6987 AD Giesbeek

Tel.: 0313-631273

www.paulusschool-giesbeek.nl

 

Beste ouders, verzorgers,

Op de ouderavond van 20 augustus heb ik er al wat over verteld. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten wij voortaan toestemming vragen om gegevens, foto’s en filmpjes te mogen gebruiken en/of doorgeven. Omdat we altijd al voorzichtig omgingen met privacygevoelige informatie zal er voor ouders en kinderen niet zo heel veel veranderen. Aan een aantal wettelijke verplichtingen moet gewoon iedere school voldoen. Zaken als doorgeven van een inschrijving op school, leerlingtelling, verzuim, etc blijven hetzelfde. Voor dingen die voorheen wel gebruikelijk waren maar niet verplicht moet nu toestemming worden gevraagd. Een paar voorbeelden:

Piet Leergraag heeft de rekenwedstrijd gewonnen. Vol trots staat hij op de foto op de website van de Paulusschool. De juf van groep 4 heeft er een leuk stukje bij gescheven. Voor zowel het op de site zetten van de naam en groep van Piet (dat zijn persoonsgegevens) als voor het plaatsen van de foto is toestemming nodig. Omdat Piet minderjarig is, toestemming van de ouders.

Een tweede v.b.: Tijdens de afscheidsmusical van groep 8 worden foto en filmopnamen gemaakt. Een prachtige herinnering. Het ene kind is te horen tijdens die mooie solo, het andere kind tijdens het dansje met een groepje. Voor beide is toestemming nodig. De toestemming van die solo is eenvoudig. De toestemming voor dat dansgroepje kan complexer zijn. Stel je voor: Van de 8 dansers hebben we 7 toestemmingen maar voor één kind niet. Dan is het handig om dat vooraf te weten. We kunnen dan proberen zo te filmen dat dat ene kind wel gewoon mee kan doen maar niet in beeld komt tijdens het filmen.

We willen het heel praktisch als volgt regelen:

Ieder schooljaar ontvangt u bijgaande lijst. Net als de jaarlijkse up-date van de telefoongegevens en allergieën. Deze vult u in en na ondertekening levert u hem schriftelijk in op de administratie van de school. En net zoals bij de telefoon/allergielijst er tijdens het schooljaar soms iets aangepast moet worden heeft u ook bij deze lijst de mogelijkheid om tussentijds aan te passen.

Zo denken we praktisch voor u de gevolgen van de AVG beperkt te houden

Achter de schermen verandert er wel veel. Donderdag 13 september 2018 heeft de MR op voorstel van het bestuur alle benodigde documenten vastgesteld. Hiermee ligt ook formeel vast hoe we met gegevens om gaan.  Daarnaast zijn we samen met een aantal andere scholen aan het kijken hoe we de beveiliging van (digitale) gegevens zo goed mogelijk kunnen regelen.

Met vriendelijke groet,

Cees van Helvoirt, directeur - bestuurder Paulusschool.

 

Hierbij geven wij, ouders verzorgers van ……………………………………………………………….. leerling van groep ……. van de Paulusschool te Giesbeek, toestemming om beeldmateriaal (foto’s en video) en gegevens van ons kind op de volgende manieren te verwerken:

Indien u meerdere kinderen op onze school heeft per kind dit blad invullen.

 

Hieronder

Aankruisen waarvoor u toestemming geeft:

Beeldmateriaal en gegevens die gebruikt /gedeeld mogen worden.

Beeldmateriaal en gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

O

Op de openbare website van onze school.

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en het onderwijs.

Het illustreren van deze informatie.

O

In de Paulusinfo.

Communicatie van schoolactiviteiten.

Informeren van ouders en leerlingen over schoolactiviteiten.

O

Schoolfotograaf

Het maken en verspreiden van schoolfoto’s, inclusief een groepsfoto.

O

Publicatie/ophangen van een groepsfoto in de school.

Informatieverstrekking over de groep van uw kind.

O

Publicatie/ophangen van foto van individueel kind in school.

B.v. een foto bij de verjaardagskalender in de klas.

O

Foto- Filmopname van individueel kind of kinderen in groepsverband.

Voor informatieverstrekking, b.v. tijdens ouderavond groep 8 om vooraf te laten zien hoe het gaat op schoolkamp.

Studiedoeleinden voor intern gebruik. B.v. illustreren van bewegend rekenspellen.

O

Het maken en verspreiden van foto en filmmateriaal tijdens extra activiteiten zoals schoolkamp, sportdagen, vieringen, musicals, etc.

Ouders en kinderen een leuke herinnering meegeven voor later.

O

Het aanleveren van NAM (naam, adres, woonplaats) gegevens aan de GGD.

Ten behoeve van het inplannen van de schoolarts.

O

Het opstellen en gebruiken van namenlijsten van kinderen met een allergie

Voor het gebruik  door b.v. de coördinatieouders tijdens activiteiten of tijdens schoolreizen om problemen door allergische reacties te voorkomen.

 

Handtekening ouder/verzorger 1                                   Handtekening ouder/verzorger 2

 

 

…………………………………………………..                                  ……………………………………………………