Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo


Welkom op de site van de Paulusschool in Giesbeek. 


Wij wensen u veel plezier met het bekijken van de website. En uiteraard bent u van harte welkom op onze school.

De Paulusschool is een middelgrote school van bijna 180 leerlingen. We zijn een katholieke school. De school staat open voor kinderen van allerlei gezindten, mits en voor zover de ouders akkoord kunnen gaan met de wijze waarop onderwijs en opvoeding op onze school plaats vinden. Een geografische en/of sociale binding met Giesbeek en omgeving is gewenst.


We werken klassikaal. De kinderen zitten in jaargroepen bij elkaar. Binnen de klassikale aanpak wordt gestreefd naar voldoende ruimte voor individuele ontplooiing en zelfstandigheid van kinderen passende bij de mogelijkheden van het kind. Waar mogelijk werken we dus op niveau.


We hechten veel waarde aan een goede organisatie en een duidelijke structuur.

In de benadering van kinderen zijn saamhorigheidsgevoel, veiligheid, vertrouwen en respect belangrijke aandachtspunten.


Er is veel aandacht voor zorgleerlingen en leerlingen met een verrijkingshulpvraag.


             

                 


Laatste nieuws, klik hier!

laatste update: dinsdag 11 juni 2024